Παράσημο

Διάμ: 0,069μ.

Μουσείο Καποδίστρια-Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών. (ΜΚ 056) Αστέρας από το Μεγαλόσταυρο της Αγίας Άννης που ο τσάρος Αλέξανδρος Α’ απένειμε στα 1814 στον Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως επιτετραμμένος διπλωμάτης του Τσάρου στην υπόθεση της Ελβετίας, εγκαταστάθηκε στην Ελβετία για δύο σχεδόν χρόνια, από το 1813 μέχρι και το Συνέδριο της Βιέννης (Οκτώβριο 1814).

To όραμά του για την Ευρώπη των λαών, και όχι των αυτοκρατοριών, διαφαίνεται μέσα από την προσπάθειά του να συμβάλλει στη δημιουργία του Ελβετικού Συντάγματος που εξασφάλιζε στο κέντρο της Ευρώπης μια ανεξάρτητη, ενωμένη και ουδέτερη Ελβετία. Η ρήτρα της ουδετερότητας της Ελβετίας που υπάρχει από τότε στο Ελβετικό Σύνταγμα θεωρείται δικής του εμπνεύσεως. Οι Ελβετοί αναγνώρισαν αμέσως τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην υπόθεση της χώρας τους και τον τίμησαν ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο πολίτη της Γενεύης, της Λωζάνης και τη Βω.

Категория: