Πορτρέτο Ηγεμόνων στο Συνέδριο της Βιέννης

Πορτρέτα Ηγεμόνων στο Συνέδριο της Βιέννης Διαστ: 0,34×0,34μ. Μουσείο Καποδίστρια. Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών. (ΜΚ 193)

Πίνακας με ενσωματωμένες προσωπογραφίες -μινιατούρες των έξι ηγεμόνων που συμμετείχαν στο Συνέδριο της Βιέννης. MAXIMILIEN-JOSEPH – Βασιλιάς της Βαυαρίας, 1806 – 1825 (πάνω δεξιά), FRANCOIS II – Αυτοκράτορας της Αυστρίας, 1804 – 1835 (πάνω αριστερά), ALEXANDRE I – Τσάρος της Ρωσίας, 1801 – 1825 (στο κέντρο), LOUIS XVIII – Βασιλιάς της Γαλλίας, 1814 – 1824 (κάτω δεξιά), FREDERIC GUILLAUME III – Βασιλιάς της Πρωσσίας, 1797 – 1840 (κάτω στο κέντρο) και GEORGES IV – Αντιβασιλέας της Αγγλίας, 1810 – 1820 (κάτω αριστερά). Τα πορτρέτα, ζωγραφισμένα σε όστρακο, των έξι σημαντικότερων ηγεμόνων που πήραν μέρος στο Συνέδριο της Βιέννης, δωρήθηκαν από τους ίδιους στον Ιωάννη Καποδίστρια.

Τα πορτρέτα αυτά τοποθετήθηκαν με την φροντίδα του ίδιου του Ιωάννη Καποδίστρια μέσα σε κορνιζαρισμένο πλαίσιο από έβενο με επίχρυση κορνίζα, το οποίο και έστειλε δώρο στον πατέρα του, Αντώνιο – Μαρία Καποδίστρια.

Στο Συνέδριο της Βιέννης, το οποίο “μοίρασε” την Ευρώπη μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους, ο διπλωμάτης κόμης Ιωάννης Καποδίστριας διέπτρεψε, αφού κατάφερε μέσα από λεπτούς χειρισμούς να διευθετήσει δύσκολα θέματα και να γίνουν οι προτάσεις του αποδεκτές από τις ευρωπαϊκές αυλές. Τα παράσημα, τα αναμνηστικά και τιμητικά μετάλλια καθώς και τα δώρα που του προσέφεραν οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο της Βιέννης Αυτοκράτορες, είναι ενδεικτικά του διπλωματικού του κύρους.

Κατηγορία: